AR-P 6500 series ultra-high TH

產品概述:

AR-P 6500系列, 是正型,超高膜厚阻劑. 主要成份為PMMA高分子及PGMEA安全溶劑.

可形成垂直側壁的結構,與底材有良好接著性, 主要應用於LIGA技術.

厚度範為: 10 - 250 um.

產品系列細分為:

AR-P 6510.15

AR-P 6510.17

AR-P 6510.18

AR-P 6510.19

產品包裝:

250 ml /瓶

1 L/瓶

2.5 L/瓶

其它包裝可依客戶需求增加.

出貨: ☑️ 2 - 4週. 徳國運出

🔲 1 週. 國內庫存